Handelsbetingelser for genbrugsplads.norfors.dk
genbrugsplads.norfors.dk er en tjeneste fra Norfors. Den skal anvendes, når erhvervsdrivende ønsker at aflevere affald på en eller flere af Norfors´ genbrugspladser i Allerød, Fredensborg, Hørsholm eller Rudersdal.

De til enhver tid gældende handelsbetingelser for tjenesten finder anvendelse for enhver brug af genbrugsplads.norfors.dk. Ændringer heri annonceres på genbrugsplads.norfors.dk, ligesom de til enhver tid gældende handelsbetingelser findes på genbrugsplads.norfors.dk.

1. Hvem kan anvende genbrugsplads.norfors.dk?
genbrugsplads.norfors.dk kan anvendes af virksomheder der ønsker at benytte en eller flere genbrugspladser i Allerød, Fredensborg, Hørsholm eller Rudersdal, i det følgende kaldet ordningens kommuner. Virksomheden behøver ikke være bosiddende i en af de nævnte kommuner.

2. Årsabonnement og Månedsbillet
Årsabonnement
Prisen for et årsabonnement afhænger af branche og antal ansatte:

  • Branche
  • Antal ansatte

Øvrige virksomheder

Håndværkere og anlægsgartnere (0-1 ansatte)
Max 1 bil

Håndværkere og anlægsgartnere (2-10 ansatte)
Max 10 biler

Håndværkere og anlægsgartnere (over 10 ansatte)

Priser fremgår af Norfors’ hjemmeside (www.norfors.dk). Her kan også ses, hvilke brancher som hører under Håndværkere og anlægsgartnere.

Abonnementet er gyldig et år fra købsdato.

Månedsbillet

Månedsbilletten er gyldig for én bil i én måned og prisen er uafhængig af branche og antal ansatte.

Priser fremgår af Norfors’ hjemmeside (www.norfors.dk).

Generelt
I forbindelse med køb af adgang til genbrugspladserne skal oplyses registreringsnumre på de køretøjer, man ønsker adgang for. Køretøjerne skal være ejet eller leaset af virksomheden, som køber adgang til genbrugspladserne.
Privat indregistrerede biler kan dog også tilmeldes.
Alle priser er i danske kroner ekskl. moms.
Der tages forbehold for taste- og trykfejl.

3. Sådan kan du betale
Kreditkort
Der kan betales med kreditkort på genbrugsplads.norfors.dk. Følgende kort kan benyttes til betaling: Dankort, MasterCard og Visa. Systemet sender automatisk en kvittering (faktura) for købet til den af brugeren oplyste e-mail adresse.

Elektronisk faktura (EAN)
Offentlige virksomheder samt private virksomheder, der ønsker at få tilsendt en elektronisk faktura (EAN-faktura), skal også benytte webshoppen. På side 5 Din virksomhed vælges betalingsmetode EAN fakturering og derefter angives EAN-nummer og kontaktperson. Der vil herefter blive fremsendt en elektronisk faktura.

MobilePay
Der kan betales med MobilePay på genbrugsplads.norfors.dk. På side 5 Din virksomhed vælges betalingsmetode Dankort/MobilePay og på side 7 Betaling vælges MobilePay og telefonnummer angives hvortil betalingsanmodningen skal sendes via MobilePay.
Systemet sender automatisk en kvittering (faktura) for købet til den af brugeren oplyste e-mail adresse.

4. Fornyelse af abonnementet
Årsabonnementet er gyldig i et år. Når årsabonnementet er ved at udløbe, vil du modtage en mail med en påmindelse om at forny dit abonnement for det kommende år. Herefter kan du via genbrugsplads.norfors.dk købe et nyt årsabonnement.
Månedsabonnement gælder for én bil i en måned og udløber automatisk uden påmindelse.

5. Aftaleindgåelsen og kvittering
Når du køber adgang til genbrugspladserne indgår du aftale med
I/S Norfors
CVR-nr.: 14748539
Savsvinget 2
2970 Hørsholm
Mail: norfors@norfors.dk
Tlf.: 45 16 05 00

Når du har foretaget et køb, modtager du en faktura via e-mail. Denne faktura er dit bevis for det aftalte, og den svarer til indholdet af den dokumentation, som Norfors opbevarer om den indgåede aftale

6. Fortrydelsesret
Der er ingen fortrydelsesret, da kun virksomheder har adgang til denne service.

7. Ansvar
Norfors er ikke erstatningsansvarlig for tab, som lides pga. dispositioner truffet på baggrund af information modtaget eller hentet fra genbrugsplads.norfors.dk eller pga. mangelfulde og/eller faktuelt urigtige oplysninger. Norfors er ej heller ansvarlig for nedbrud, uanset af hvilken grund. Norfors kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for driftstab eller lignende indirekte tab.

8. Force majeure
Hverken kunden eller Norfors kan påberåbe sig manglende opfyldelse af aftalen, når dette skyldes force majeure eller andre forhold uden for vedkommendes kontrol, som umuliggør kontraktens opfyldelse eller gør dette uforholdsmæssigt omkostningskrævende, såsom driftsforstyrrelser, naturkatastrofer, krig, krigslignende tilstande, valutarestriktioner, strejker, lockout, eksport- eller importforbud, transportumulighed og/eller skader og lignende samt forsinket eller mangelfuld levering fra leverandører og samarbejdspartnere, som skyldes nævnte omstændigheder.

9. Misbrug
Det betragtes som misbrug, hvis ovenfornævnte betingelser ikke overholdes. Ved misbrug forbeholder Norfors sig retten til at slette virksomhedens profil og nægte virksomheden adgang til genbrugsstationerne.

Kontakt oplysninger

I/S Norfors
Savsvinget 2
2970 Hørsholm
Telefon: 45 16 05 00
Telefax: 45 16 05 11
E-mail: norfors@norfors.dk

CVR: 14748539
Bank: 5490-0002359551

Telefontid:
Man - Tors: 9.00-15.00
Fre: 9.00-12.00